Holmenkol Dirt Protector 250ml

 

Holmenkol Dirt Protector + Clean holder smuss borte fra rammen, materialet er ekstremt skitt, smuss, støv og vann avvisende og reduserer dette opptil 80%. Materialet beskytter også mot korrosjon.

 

Spesifikasjoner:

 

Volum: 250ml

 

Fareindikasjoner:

 

Generelt: Innånding kan gi symptomer som hodepine, trøtthet, svimmelhet, kvalm e. Høye innhold kan svekke reaksjonsevnen og hukommelsen. Irritere r huden. Avfetter huden, noe som kan føre til tørr hud eller hudsprekker, og ved langvarig eller gjentatt ko ntakt fare for eksem.

 

Helse: Farlig ved innånding og hudkontakt.Irriterer huden.

 

Brann og eksplosjon: Brannfarlig

 

 

169,-

Legg til i ønskelist

¨