Holmenkol LubeExtreme Spray 250 ml

Holmenkol Lube Extreme er perfekt til bruk under tøffe og fuktige forhold, kjedeoljen er spesielt egnet til terrenget, men ogsp til landeveien. Oljen gir en svært god beskyttelse og avvisende egenskap mot smuss som gir redusert slitasje, mer presis giring og lengre holdbarhet på drivverket.

 

Spesifikasjoner:

 

Volum: 250ml

 

Fareindikasjoner:

 

Generelt: Innånding kan gi symptomer som hodepine, trøtthet, svimmelhet, kvalm e. Høye innhold kan svekke reaksjonsevnen og hukommelsen. Irritere r huden. Avfetter huden, noe som kan føre til tørr hud eller hudsprekker, og ved langvarig eller gjentatt ko ntakt fare for eksem.

 

Helse: Farlig ved innånding og hudkontakt.Irriterer huden.

 

Brann og eksplosjon: Brannfarlig

 

Miljø: Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet

249,-

Legg til i ønskelist

¨