Holmenkol SportClean 250ml

Holmenkol Sport Clean er en avansert rengjørings og avfettingsmiddel for deler i metall. Utviklet for å rengjøre kjede, trinsehjul, krankdrev og kassett. Sport Clean oppløser selv den værste fastsittende tjæren.

 

Spesifikasjoner:

 

Volum: 250ml

 

 

Fareindikasjoner:

 

Generelt: Innånding kan gi symptomer som hodepine, trøtthet, svimmelhet, kvalm e. Høye innhold kan svekke reaksjonsevnen og hukommelsen. Irritere r huden. Avfetter huden, noe som kan føre til tørr hud eller hudsprekker, og ved langvarig eller gjentatt ko ntakt fare for eksem.

 

Helse: Farlig ved innånding og hudkontakt.Irriterer huden.

 

Brann og eksplosjon: Brannfarlig

 

Miljø: Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet

169,-

Legg til i ønskelist

¨